MENCHÚ TUM, RIGOBERTA


Menchu Tum

Rigoberta Menchú Tum, Guatemala, UNESCO Goodwill Ambassador, Nobel Peace Prize Recipient